Aurora Haven HVB- hem ligger i det lilla samhället Blomstermåla i Mönsterås kommun. Till Blomstermåla kan du ta dig med tåg eller bil och närmaste flygplats ligger i Kalmar 4 mil från Blomstermåla. Samhället ligger längs väg 34 mitt emellan Kalmar och Oskarshamn och närmaste större ort är Mönsterås. I Blomstermåla finns en F-9 skola med förberedande klasser för nyanlända. Närmaste Gymnasium ligger i Mönsterås 10,6 km från Blomstermåla och ytterligare Gymnasium finns i Kalmar dit många av ungdomarna från orten söker sig för val av gymnasielinje. Blomstermåla har sin egen Fritidsgård Björkdungen och även en sporthall, Krungårdshallen. I Mönsterås finns Simhallen Vattenpalatset med tillgång till nöjesbad, motionsbad och träningslokal. Här finns även ett föreningshus och studieförbund som erbjuder aktiviteter i form av teater, skytte, modellflyg mm. Samhällsservice så som bank, hälsocentral och apotek finns i Blomstermåla. Då vi har kusten nära finns även ett stort utbud av bad, fiske, kanoting, vandring, camping mm.   

Verksamhetsidé

Vår verksamhet skall vara ett alternativ för de ungdomar som behöver det kvalificerade stöd som ett HVB boende innebär på grund av psykisk ohälsa, utvecklat missbruk, trauma eller annan social problematik, i kombination med en familjär miljö och en liten stabil personalgrupp med goda förutsättningar att etablera trygga relationer både under och efter placering hos oss.  Aurora Haven är en trygg plats, där vi tillsammans med den unge och dess nätverk undersöker behovet av stöd och utformar ett stöd utifrån den unges önskemål, behov och förutsättningar. Här finns kompetens att erbjuda samtalsstöd, socialt stöd, studiestöd, stöd i att komma ifrån missbruk samt att hantera eventuell migrationsprocess utifrån ett traumamedvetet och interkulturellt socialt arbete.  

Vision

Vår Vision är att genom ett förhållningssätt som bygger på KASAM (känsla av sammanhang) och ett nära samarbete med våra ungdomar och vårt närsamhälle, skapa goda och jämlika förutsättningar för placerade ungdomar att leva fullgoda liv och bli en del av och bidra till det svenska samhället och de samhällen de i framtiden kan komma att tillhöra. 

Mål för vår verksamhet i relation till placerade ungdomar

- Att skapa en trygg hemvist tillsammans med trygga och stödjande vuxna och medboende.
- Att erbjuda en meningsfull och meningsskapande vardag och fritid för bästa möjliga personliga utveckling.
- Att förbereda ungdomarna för ett självständigt vuxenliv med bästa möjliga förutsättningar för social och ekonomisk trygghet.
- Att skapa förutsättnignar för ungdomarna att tillgodogöra sig grundläggande mänskliga rättigheter, med starkt fokus på delaktighet, utbildning och hälsa.