Vilka är vi som förestår Aurora Haven?

Anna Rubio Lind
VD och Föreståndare

Jag är Socionom med Filosofi Magisterexamen i Socialt Arbete. Jag har arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer både i Sverige och i Latinamerika. I Sverige har jag bland annat arbetat som Flyktinghandläggare och som  utredare på ett Akut- och Utredningshem med ungdomar mellan 13 - 20 år. Ungdomarna placerades både enligt Sol och LVU och utreddes för psyko- social problematik av varierande art. I Latinamerika har jag arbetat med arbetande barn och deras nätverk. Arbetet har då främst handlat om att tillgodose barnen och ungdomarna deras grundläggande rättigheter samt påverka offentliga myndigheter och samhällsorgan att uppfylla konventionen om barns rättigheter. Sedan 2009 arbetar jag som Adjunkt i Socialt Arbete med nuvarande anställning vid Linnéuniversitetet. Inom ramen för mitt undervisningsuppdrag har jag utvecklat internationella samarbeten i och utanför Europa samt undervisat i internationellt och interkulturellt socialt arbete.  Habia Sadjadi har ursprung i Afghanistan och arbetar som handledare med ungdomarna. Habiba har arbetat med ensamkommande ungdomar på HVB i 4 år, dels i kommunal verksamhet inom Kalmar Kommun och sedan två år tillbaka hos oss på Aurora Haven. Habiba har även arbetat en tid på ett utredningshem för familjer med barn. För våra ungdomar med afghanskt ursprung utgör Habiba ett ovärderligt stöd att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter. När hemlängtan drabbar ungdomarna lagar Habiba "mammas mat" och samlar både ungdomar och personal i samtal och social samvaro kring matabordet. Sara Einarsson är Socionom med 6 års erfarenhet av att arbete inom HVB och ensamkommande i både kommunal och privat regi. Sara har även arbetat 1,5 år som kurator på Kalmar Praktiska Gymnasium. Utöver sin Socionomexamen har Sara utbildning i Traumamedveten omsorg, Anknytningsbaserad omsorg och Lågaffektivt bemötande. Jämte föreståndaren ansvarar Sara för samtalsstöd och dokumentation/administration. 
 
Yousef Gizabi har ursprung i Afghanistan och har arbetat med oss på Aurora Haven i ett år. Yousef har svart bälte i Teakwondo som han tränat ungdomar i sedan 20 år tillbaka. Yousef har ett extra ansvar för att planera träning tillsammans med ungdomarna och står också för mycket av boendets trivsel genom sin matlagning. Kalla vinterdagar bakar Yousef bröd så huset fylls av värme och god doft.