Barnkonventionen som grund. 
Oavsett din tidigare bakgrund eller problematik, ser vi Dig som en fullvärdig människa med självklara rättigheter. Du är den viktigaste källan till kunskap om ditt eget liv. Vi vuxna och professionella utgör skyddande ramar, men Du vägleder oss i hur vi bäst kan hjälpa dig att uppnå dina rättigheter till ett meningsfullt, hälsosamt och jämlikt liv.  

Introduktion till högre studier och arbetslivet. Att Du skall klara dina studier är för oss en självklar rättighet och förutsättning för en trygg framtid. Vi har en tät dialog med skolan för att stötta dig att klara dina studier och vi erbjuder studiestöd utifrån individuella behov. Har du vilja och förutsättningar att läsa vidare introducerar vi dig till möjligheten att gå vidare i högre studier. Oavsett om du vill läsa vidare eller börja jobba efter gymnasiet erbjuder vi stöd att skapa nätverk och bygga upp ett CV som underlättar introduktion till arbetslivet.

Ett interkulturellt förhållningssätt. Svensk kultur är inte en norm för oss. Vi arbetar för att integrera det gamla med det nya och skapa en för Dig meningsfull och fungerande ny helhet.

Samverkan.  När alla kontakter med Soicaltjänst, skola, vårdinrättningar, Migrationsverket med flera känns som ett enda stort trassel, hjälper vi dig att skapa tydlighet och hanterbarhet. Vi hjälper dig att kommunicera och prioritera. Vi fungerar som en bro mellan dig och de kontakter som är centrala i din planering och rehabilitering. När du är redo att lämna oss samverkar vi med de instanser och kontakter som Du behöver för en trygg utsluss.

KASAM och Traumamedvetet socialt arbete. När Du förlorat hoppet och tilliten och livet känns som att det gått i tusen bitar, hjälper vi dig att landa på en trygg plats, samla ihop bitarna igen och reparera tillit till relationer. Tillsammans ritar vi en ny karta med hjälp av de viktiga relationer, i eller utanför Sverige, som utgör skydd, stöd och kan bidra till känsla av sammanhang och meningsfullhet. När Du behöver det, är vi ditt vikarierande hopp.