Aurora Haven - En plats att läka på.

Aurora betyder soluppgång och Haven betyder trygg hamn eller tillflyktsort. För oss symboliserar namnet Aurora Haven en plats där varje dag är en ny dag, en ny  chans på en trygg plats, för unga pojkar/män mellan 15 - 21 år som fått lite för mycket av livets prövningar. Vi erbjuder ett tryggt hem med förutsättningar att skräddarsy ett individuellt stöd. Allt arbete utformas i nära dialog med den unge själv, socialtjänst och vårdnadshavare/god man. Det dagliga arbetet och den individuella planeringen utgår ifrån den unges rätt till hälsa, utbildning och delaktighet i samhället. Fortsatt stöd efter placering erbjuds i form av särskilt kvalificerat kontaktmannaskap.  

Vår hemsida

Aurora Haven startade verksamheten och tog emot den första ungdomen i April 2017. Hemmet ligger i det lilla småländska samhället Blomstermåla i Mönsterås kommun. Vi startade som ett HVB för ensamkommande och har en fördjupad kunskap om och erfarenhet av migrationsproblematik och traumarelaterad ohälsa. I dagsläget tar vi emot ungdomar av blandad bakgrund med behov av ett familjärt HVB med möjligheter att skräddarsy stöd efter idividuella behov. 

Korta fakta om boendet

-  Boendet har plats för max 4 pojkar mellan 15 och 21 år. 
- Vi som förestår boendet och utgör grundbemanningen talar svenska, engelska, dari och spanska. 
-  Vi skräddarsyr det individuella stödet utifrån ungdomens behov och förusättningar.
- Vi tar emot både kortare (mer akut behov) och längre placeringar. 

loading...